حمل بار در غرب تهران

خدایا  تو خود یاری رسان باش
حمل بار عموما زمانی انجام.میگیرد که ما به وسیله ای احتیاج  نداریم ومیخواهیم درانبار بگذاریم و گاه یک جابه جایی اساسی داریم واز منطقه ای به منطقه دیگر میرویم که باید از افراد زبده وکارتن های مصطمن  و جا دار استفاده  کرد.وچند روز قبل از  جابه جایی به منزل ویا کارگاه جدید این کار هول هولکی ودستپاچکی انجام میگیرد عادت نکرده ایم برای این کار یک نظم و ترتیب جدیدی بدهیم.اگر ما از خانه قبلی خود به دو کوچه آنطرفتر برویم قاعدتا  کار خیلی آسان است ولی اگر بخواهیم  از قیطریه به سعادت آباد ویا منطقه پونک برویم کار یک کمی سخت تر میشود باید به شرکت‌هایی که در منطقه پونک ویا سعادت آباد کار میکنند زنگ زده واز آنان کمک بخواهیم اصلا دو هفته قبل از اثاث کشی و حتی قبل از تهیه کارتن به سعادت آباد رفته ونزدیک منزل جدید ویا کارگاه  خود اطراف را پرسه زده کمی با کاسب محل و شرکت حمل بار در سعادت آباد صحبت  کرده و چند نشانی را به خاطر سپرده   زیرا به منطقه سعادت آباد در غرب تهران میرویم که با این  منطقه آشنایی خیلی کمی داریم و ممکن است روز اثاث کشی آدرس را اشتباه دارد.

باربری شهرک غرب, باربری شهران
منطقه سعادت آباد و مناطق غرب در تهران مناطقی  هستند که گرانتر از مناطق دیگر هستند و تقریبا مدرن و اروپایی هستند و خانه های خیلی شیک و مدرن در آن هست باید موقع اثاث کشی از کارگری استفاده  کنیم که با اثاث کشی مدرن آشنا باشد و این کارگر باید بداند در خانه مدرن  اروپایی چطور وسایل را بچیند واز افراد کارگر بیشتری استفاده  کنیم.
حمل بار در غرب تهران چه در سعادت آباد چه در جاهایی دیگر غرب تهران مثل جنت آباد ساعتی میباشد و بستگی به منطقه ممکن است گران تر از دفعات قبل اثاث کشی مان در آید که باید قبول کرده بعضی از شرکت‌ها باربری خاص مناطق غرب تهران سعادت آباد پونک وجنت آباد هستند  که آنان  بیشتر از کارگران دیگر به مناطق سعادت آبادوپونک وجنت آباد آشنا هستند وباید حتما حتما ازاین افراد استفاده  کنیم چون این آنان به قول معروف کاربلد آن منطقه هستند همانطور که میدانیم حمل بار باید با ضوابطی خاص وبا آرامش وبا حوصله ودقت انجام شود  و چیدمان بار در کامیون باید اصولی و درست باشد. باید منطقه را در نظر بگیریم اگر از قیطریه به طرف سعادت آباد حمل بار داریم باید صبح زود انجام بدهیم چون میدانیم راه دور است باید ناهار کارگر را نیز در نظر بگیریم  .
به کارگر و شرکت حمل بار توضیح دهیم که داریم به یک منطقه شیک  و مدرن  داروهایی میرویم وباید طریقه  حمل بار   و   چید مان  در این خانه را بلد باشد.
حمل بار بوسیله وانت  ویا موتور سیکلت  مخصوص ویا کامیون مخصوص حمل بار انجام میگیرد که این افراد باید مجوز دار و سرشناس باشند و  کارگران نیز افراد امین و درستکاری باشند وما از این افراد استفاده  کنیم اگر دوست یا آشنا و فامیل چند وقت قبل از شرکتی استفاده  کرده بود واز آن شرکت حمل بار راضی بود اگر آن شرکت شرایط  مورد نظر ماراداشت به خاطر امنیت و شناخت بهتر است از همان شرکتی که آشنا شدیم استفاده  کنیم
حمل و بار در غرب تهران چون ما حمل بار و فکر کردن راجع به چگونگی  این کار را به روزهای آخر و دقیقه نود میگذاریم دست خودمان نیست که زودتر تصمیم  گیری کنیم عادت کردیم که به حمل بار در دقایق  آخر فکر کنیم ممکن است بعضی  از وسایل  ماگم شود ویا شکسته شوند نباید همان لحظه  که دیدیم وسیله ای شکسته یا گم.شده فورا به شرکت زنگ زده و بگوییم ما از قیطریه  به سعادت آباد آمدیم حالا میبینم گلدانم ترک خورده  ویا یک جعبه  قوی داشتم گم.شده است وفورا   کارگر بینوا و شرکت حمل بار آماج  تهمت و بازرسی خود قرار داده وان یکی منیز فورا 110را گرفته   وکارگر بینوا را دزد معرفی  کند باید حسابی  مصطمن شویم شاید یکی از بستگان اشتباهی گلدان راشکسته ویا جعبه قهوه ای را در  خانه قبلی جا گذاشته  در این جور کارها باید حواس را جمع کنیم به کسی تهمت نزنیم که در پیشگاه خداوند نمیتوانیم  پاسخگو باشیم
حمل بار در غرب تهران همانطور که قبلا گفتم حمل بار در مناطق غرب تهران مانند سعادت آباد وجنت آباد اصول خاصی را طلب میکند که در مناطق دیگر نیست در آن مناطق سعادت  آباد وجنت آباد  بیشتر خانه ها به سبک  اروپایی  و مدرن هست هم کارگر هم ما باید حمل بار به خانه اروپایی را بلد بوده  و وبه اصولی   این چیدمان را انجام  دهیم
حمل بار در غرب تهران با این آرزو که انشاءالله در چنین کارهایی ظریفی  دقت انجام شود نوشته خود را به پایان میبرم.

رامان وب

حمل بار در غرب تهران

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!